de LeefstijlPraktijk
 
leefstijlpraktijk vierkant.png

Vraag je werkgever wat deze bijdraagt in je gezondheid

Via de werkgever

Vaak reserveert de werkgever per medewerker een opleidingsbudget. (Voedings)Coaching draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Zeker bij overspannenheid of dreigende burn-out heeft uw wergver er voordeel bij als u gecoacht wordt. De kans dat u uitvalt of langdurig uitvalt is kleiner. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken naar hun investering hierbij.

Zorgverzekeraar:

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)
Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekend dat je zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist bij mij een afspraak kunt maken.

Wat betekent dit voor de vergoeding?

Een bezoek aan de diëtist wordt per 1 januari 2013 weer vanuit de basisverzekering vergoed. Per jaar geeft de basisverzekering recht op 3 behandeluren (dat is €180,-).   
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling zonder verwijsbrief, maar er zijn er ook een aantal zorgverzekeraars die nog steeds een verwijsbrief willen als voorwaarde om (een percentage van) de behandeling te vergoeden.
Kijk in je polisvoorwaarden hoe dat bij jouw verzekeraar is geregeld.

Groepsbijeenkomsten die specifiek zijn voor gedragverandering die de gezondheid ten goede komt (bv gewichtsverlies) vergoedt de verzekeraar ook. Informeer bij je verzekeraar welke (percentage van de) kosten gedeclareerd kunnen worden. Hiervoor kan een verwijsbrief van de huisarts aan te bevelen zijn.

Als je een aanvullende verzekering voor dietetiek hebt afgesloten dan zijn er meer behandeluren declarabel. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Om niet voor verrassingen te komen staan is het aan te raden je eigen zorgverzekering te raadplegen. Houd er eveneens rekening mee dat er een verplicht eigen risico geldt. Voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering in 2016 is dat risico vastgesteld op een maximaal bedrag van € 385,00 per jaar.

Note: Je betaalt de rekening rechtstreeks aan de LeefstijlPraktijk en declareert de rekening zelf bij uw zorgverzekeraar.

Diëtist "De titel diëtist is wettelijk beschermd. Zorgprofessionals die succesvol de vierjarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek afgerond hebben mogen deze titel dragen. Ik ben lid van de lid van Dietisten Cooperatie Nederland. Mijn DCN KP nummer: 19100356589

Ik heb me gespecialiseerd in voedingsbegeleiding en coaching bij emotie eten, overgewicht, gezonde leefstijl, sportvoeding.